• linkedin
  • facebook
  • intagram
  • youtube
b2

Industrija

Industrija rudarstva uglja

rudarska industrija

U industriji rudarstva uglja, proizvodi za filtriranje mogu efikasno filtrirati fine čestice u vazduhu ili fluidu, čvrste zagađivače i prah koji nastaje habanjem opreme, obezbeđujući čistoću fluida ili vazduha.Ovo može efikasno produžiti životni vek opreme za iskopavanje uglja, smanjiti vreme održavanja i smanjiti troškove upravljanja.