• linkedin
  • facebook
  • intagram
  • youtube
b2

Industrija

Naftna industrija

/industrija/naftna-industrija/

U naftnoj industriji uglavnom se koriste u proizvodnji i preradi sirove nafte, nafte i prirodnog plina.

①Sirova nafta sadrži nečistoće, strane predmete, čestice pijeska i tako dalje.Ovi proizvodi za filtriranje mogu ih efikasno ukloniti, pročistiti sirovu naftu i spriječiti oštećenje opreme za naknadnu rafinaciju.

②U procesu rafiniranja, proizvodi za filtriranje mogu se koristiti za pročišćavanje sirovina, sprječavanje nečistoća i mrlja u sirovinama da uzrokuju habanje i koroziju opreme za naknadnu obradu, uklanjanje naslaga, nečistoća i suspenzija katalizatora u jedinicama za katalitičku i nekatalitičku rafinaciju i poboljšati efikasnost rafiniranja i kvalitet proizvoda.

③Prirodni gas i tečni gas sadrže mešavinu gasa i vode, nečistoće, sadržaj vode, kisele supstance itd. Proizvodi za filtriranje se koriste za sprečavanje korozije, kamenca i začepljenja u cevovodima, ventilima i kompresorima, obezbeđuju suvoću i čistoću prirodnog gasa i tečni plin, štite opremu od korozije i poboljšavaju njihovu efikasnost i sigurnost.